Aquest any la jornada serà online i gratuïta

Inscripcions tancades.

Programa

Dimarts 18 de maig

Cómo construir relaciones sin violencia

Conferència inaugural a càrrec d’Àlex Rovira. Expert en Psicologia del lideratge i comportaments corporatius

Toda forma de violencia implica la voluntad de hacer uso de la fuerza para imponer un fin, dominar o humillar. En la violencia se reduce a la/s persona/s a un objeto: se produce una deshumanización donde el sentido de alteridad y la dignidad del otro son violados por el perpetrador. Los comportamientos violentos se circunscriben en culturas y contextos que los permiten, los toleran, y cuando no, los alientan activa o pasivamente. En consecuencia, para que se produzca un cambio de comportamientos hacia la no violencia es imprescindible que se creen las circunstancias para que se produzca un cambio cultural donde la consciencia, el respeto, el diálogo, la empatía y la inteligencia psico-afectiva, en definitiva, ganen fuerza y prevalezcan como antídoto a las dinámicas de perpetración. En la intervención de Álex Rovira se explora cuáles son las variables que permiten generar este proceso.

Dilluns 24 de maig

La cara fosca de les pantalles: violències digitals

Taula rodona formada per:
• Salvador Gallego. Mossos d’Esquadra. “L’abordatge policial de les violències masclistes”
• Pilar Polo. Psicòloga i relacions institucionals de la Fundació Vicki Bernadet
Abús sexual infantil a les xarxes socials: com, per què i conseqüències.
Molts dels nostres nois i noies viuen tan activament dintre com fora de les xarxes socials; per aquesta raó la vulnerabilitat, les dinàmiques de poder i la manipulació s’expressen en les xarxes socials de la mateixa manera que fora d’elles. Treballarem com es produeixen aquestes situacions abusives, intentarem entendre el perquè tant des del punt de vista de la persona agressora com de la persona que ho pateix i aprofundirem en les conseqüències.
• Andrés González-Bellido. Psicòleg, autor del Programa TEI
L'alumnat com a protagonista de la convivència, la prevenció de la violència i l'assetjament escolar. Una visió integral i holística, que implica tota la comunitat educativa i presenta evidències científiques de resultats, on el respecte, l'empatia, el diàleg i el compromís fan que la prevenció no sigui una opció, és una necessitat.
• Àlex Palau. Psicòleg i expert en noves tecnologies
El click! L’enemic del control inhibitori
Observem la facilitat amb la qual la pulsació (click) a les NTICS vulnera el control inhibitori, sobretot dels més joves. Aquest acostuma a ser el punt de partida de molts comportaments de risc coneguts, com el sexting, ciberbullying, grooming... Analitzem en què consisteix i com el podem combatre.

Dijous 20 de maig

Fonaments de la violència masclista des de la perspectiva de l’agressor

A càrrec d’Elena Garrido. Doctora en Psicologia

La Dra. Garrido ens parlarà de la violència masclista des del punt de vista de l'agressor. Una visió integradora que intentarà promoure la necessitat de la intervenció sobre els autors de la violència amb la finalitat de fomentar l'assistència per a les persones que exerceixen violència, però també com a mesura preventiva per a futures conductes violentes vers altres víctimes. Ens parlarà sobre la motivació violenta, els estereotips i els mites sobre aquests agressors, així com sobre factors de personalitat i recursos d'intervenció.

Dimecres 26 de maig

L'humor com a estratègia educativa davant la violència

A càrrec de Fran Rojas. Diplomat en Educació Social i Graduat en Estudis Internacionals i Interculturals

Violència i humor?, poden anar de la mà?, si fem servir l'humor no estem legitimant la violència o traient-li pes?, pot l’humor ser una manera vàlida per treballar en espais violents? Veurem com l’humor pot ser un vehicle per abordar la violència i per crear espais d’escolta activa i de recollida emocional, a l'abast de gairebé tothom.

Divendres 28 de maig

La construcció social de la violència

Cloenda
A càrrec de Manuel Delgado. Catedràtic d'antropologia a la Universitat de Barcelona

Una conducta rep l'etiqueta de violenta no a partir de la seva intenció de forçar fent mal, sinó d'un criteri classificador que no pot ser sinó social i que etiqueta com a violentes sols determinades accions però no d'altres que també danyen o ofenen. En qualsevol cas, els violents són sempre els altres.